VGA ASUS ROGSTRIX 1070 3 FAN 8G ZIN (LIKE NEW 1 ĐỔI 30 NGÀY)

9.200.000  2.400.000 

Hết hàng

Mã: VGAROGTRIX10708G Danh mục:

2400000

VGA ASUS ROGSTRIX 1070 3 FAN 8G ZIN (LIKE NEW 1 ĐỔI 30 NGÀY)

Hết hàng