Xây dựng cấu hình

Thành tiền:
1. MIANBOARD
2. CPU
3. RAM
4. SSD
5. HDD
6. CARD MÀN HÌNH
7. NGUỒN
8. CASE MÁY TÍNH
9. TẢN NHIỆT
10. FAN CASE
11. MÀN HÌNH
12. GEAR
Find Components